Внимание дядото с куфара е вече на свобода!

https://www.svobodnaevropa.bg/a/32028685.html

„На 9 август СГС отказа да смекчи мярката му за неотлонение, но втората инстанция уважи искането му, определяйки на 16 август парична гаранция от 5000 лв. Основните мотиви на САС бяха, че макар да продължава да съществува обосновано предположение, че Владимиров-старши е извършил престъплението, в което е обвинен, опасността да извърши друго, ако излезе на свобода, е намаляла.

В определението на апелативните съдии Калин Калпакчиев, Александър Желязков и Величка Цанова беше посочено, че след период на 8-месечно задържане “не може като самостоятелно основание за изграждане на извод за опасност от извършване на престъпление да се сочи единствено тежестта на повдигнатото обвинение, нито детайлите относно начина на осъществяване на деянието на обвиняемия”. Освен това САС прие, че “здравословните оплаквания на лицето” сами по себе си са “достатъчен аргумент, за да се формира извод за занижена вероятност за извършване на друго престъпление”.

Според Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), за да бъде задържан обвиняем в ареста или в дома му, трябва заедно с обосновано предположение за вината му да е налице и опасност от извършване на друго престъпление или от укриване. В случая с Пламен Владимиров досега нито един съдебен състав не е приемал, че има реални данни, че той може да се укрие.“